Sábado, 3 de junio: Saldremos a las 7:30 y la hora estimada de llegada serán las 14:15. El recorrido pensado es el siguiente: Erandio, Erletxes, Durango, Elorrio, pto de Elgeta, pto de Karabieta, Eibar, pto Arrate, Markina (avi), pto Trabakua, Durango, Erandio. Total: 140 km ; Desnivel: 1800m. Nota: se mantiene la salida de las 8:30 para los que quieran ir a Gerekiz.

Larunbata, ekainak 3: Erandiotik 7:30-etan atera eta 14:15-etan etxean izango gara. Hauxe da egingo dugun ibilbidea: Erandio, Erletxes, Durango, Elorrio, Elgetako mendatea, Karabietako mendatea, Eibar, Arrateko mendatea, Markina (hornidura), Trabakuako mendatea, Durango, Erandio. Hornidura ibilbidean bertan erabakiko da. Oharra: Ez bazaude oraindik sasoi onean jarraituko dugu 8:30etan ateratzen Gerekizeraino joateko. Guztira140 km ; Desnibela: 1800m


Domingo, 4 de junio: Saldremos a las 8:30 y la hora estimada de llegada serán las 14:00. El recorrido pensado es el siguiente: Erandio, Sodupe, Zalla, Balmaseda, Bortedo, Santa Koloma, Artzeniaga (avi), Sodupe, premio del Jamón, Erandio. Total: 90 km ; Desnivel: 1000m.

Igandea, Ekainak 4: Erandiotik 8:30-etan aterako gara eta 14:00-etan etxeratuko gara. Pentsatuta dagoen ibilbidea hauxe da: Erandio, Sodupe, Zalla, Balmaseda, Bortedo, Santa Koloma, Artzeniaga (hornidura), Sodupe, «Jamón»-en saria, ErandioGuztira: 90km ; Desnibela: 1000m