Sábado, 20 de Enero: La salida de siempre a Gerekiz / Gernika con dos convocatorias distintas como viene siendo habitual, uniéndose ambas en Olabarri (avi) para volver juntos a casa:

  • 1- Gernika: Salida desde el embarcadero a las 8:40 y la hora estimada de llegada serán las 12:45. El recorrido pensado es el siguiente: Erandio, Mungia, Errigoiti, Gernika, Gerekiz, Olabarri (avi), Mungia, Unbe, Erandio. Total: 98 km ; Desnivel: 950m. Nota: Tal vez se haga grupo para volver por Andrakas.
  • 2- Gerekiz: Salida desde el embarcadero a las 9:00 y la hora estimada de llegada serán las 12:45. El recorrido pensado es el siguiente: Erandio, Mungia, Gerekiz, Olabarri (avi), Mungia, Unbe, Erandio. Total: 85 km ; Desnivel: 680m. Nota: Tal vez se haga grupo para volver por Andrakas.

Larunbata, urtarrilak 20: Azken asteburu hauetan egin dugun bezala bai gerekiz bai Gernikara joan gaitezke, baina biak Olabarrin (horniduran) bat egingo dira etxera elkarrekin bueltatzeko:

  • 1- Gernika: Erandiotik 8:40-tan atera eta 12:45-etan etxean izango gara. Hauxe da egingo dugun ibilbidea: Erandio, Mungia, Errigoiti, Gernika, Gerekiz, Olabarri (hornidura), Mungia, Unbe, Erandio. Guztira: 98 km ; Desnibela: 950m Oharra: Agian talde bat sortuko da Andrakasetik bueltatzeko.
  • 2- Gerekiz: Erandiotik 9:00-etan atera eta 12:45-etan etxean izango gara. Hauxe da egingo dugun ibilbidea: Erandio, Mungia, Gerekiz, Olabarri (hornidura), Mungia, Unbe, Erandio. Guztira: 85 km ; Desnibela: 680m Oharra: Agian talde bat sortuko da Andrakasetik bueltatzeko.

 Domingo, 21 de enero: Saldremos a las 9:00 y la hora estimada de llegada serán las 13:15. El recorrido pensado es el siguiente:Erandio, Erletxes, Zornotza, Berriz, Miota, Elorrio (avi), Iurreta, Zornotza, Erletxes, Erandio. Total: 96km ; Desnivel: 700m. 

Igandea, urtarrilak 21: Erandiotik 9:00-etan atera eta 13:15-etan etxeratuko gara. Pentsatuta dagoen ibilbidea hauxe da:Erandio, Erletxes, Zornotza, Berriz, Miota, Elorrio (hornidura), Iurreta, Zornotza, Erletxes, Erandio. Guztira: 96km ; Desnibela: 700m.  

 

Információn más detallada de la ruta / Ibilbidearen informazio zehatzago